Szewstwo

Rzemiosło to od czasów powstania ok XIII wieku rozwijało się prężnie. W XVI wieku największym ośrodkiem szewskim była Warszawa gdzie działało 228 mistrzów. Obok mistrzów szewstwa bardzo liczni byli pracujący partacze.
cobbler

Ze względu na wykorzystany surowiec szewców dzielono na zwykłych wytwarzających tanie i proste obuwie oraz kurdybanów i safianów produkujących dla elity finansowej drogie obuwie z drogich materiałów. Wyróżniano też Majstrów polskich, niemieckich czy włoskich w zależności od mody, według której szyli. Działali też tacy,0 którzy szyli tylko dla dzieci albo tyko dla kobiet. Specjalizacji takich najwięcej było XVI wieku i XVII wieku. Po kryzysie w czasie wojen szwedzkich ponowny rozwój tego fachu datuje się ok. wiek XVII I- XIXwiek. W XIX wieku istnieją całe osiedla specjalizujące się w produkcji obuwia np Krukiewice, Przemyśl.

W XX wieku z powodu konkurencji ze strony dużych fabryk zawód ten zaczął podupadać. Pracowano głównie na zamówienie lub świadcząc usługi z gruntownymi naprawami obuwia. Pracowanie szewskie na wsiach czy małych miasteczkach znajdowały się na ogół w osobnych pomieszczeniach. Ważnym wyposażeniem był stołek, w miarę wygodny. Najważniejszymi narzędziami szewca były szydła mające różnią wielkość i formę.

Obok szydeł na stoliku szewca leżały szpilki do mocowania spodów, obcasów lub ozdobnych wykończeń w formie kiedry. Ważny tez był młotek do formowania ze specjalnie formowanym obuszkiem. Do produkcji butów oprócz dratwy i szydła potrzebny był klej wyrabiany z glutenu lub dekstryny zmieszanej z ciepła wodą. Obok wymienionych narzędzi w warsztacie szewskim znajdował się nóż – kawałek stali oprawiony w skórę, obcążki do wyciągania i obcinania gwoździ i drutu oraz różnego rodzaju kształtu pilniki i raszple.

Szewcy przyjmujący zamówienia na seryjna produkcję butów wyposażali pracownię w maszynkę do przyszywania guzików i do wycinania dziurek na guziki lub sznurowadła oraz wiele innych narzędzi do wykańczania pracy. Rzemieślnicy ci podobnie jak rymarze bardzo często sami garbowali skóry potrzebne do produkcji dlatego w pracowni szewskiej często można było znaleźć narzędzia do garbowania skóry. Szewcy świadczący usługi na rzecz wsi mieszkali głownie w małych miasteczkach rzadko na wsi. Zawód ten wykonywali wyłącznie mężczyźni. Najczęściej był dziedziczony z ojca na syna. Nauka zawodu trwała kilka lat i była normowana przepisami cechowymi. Obok szewców istniała grupa zawodowa trepiarzy którzy wykonywali obuwie półskórzane. Spody wyrabiali z drewna a wierzch z garbowanej samodzielnie skóry zwanej surówką.

Chłopi wyrabiali sobie często sami obuwie ze słomy czy z lipowego łyka. Majstrom szewskim powodziło się znacznie gorzej niż Innym rzemieślnikom jak rymarze. Pomimo to chętnych do zawodu było wielu, zwłaszcza wśród biedoty wiejskiej a głównie dlatego że sytuacja majątkowa szewców była o wiele lepsza niż chłopa pańszczyźnianego.